Ansatte

Trekanten Legesenter er et fastlegesenter med 4 spesialister i allmennmedisin med tilsammen ca 7000 listepasienter. Foruten legene Nymann Vangen, Dolva, Jelstad og Kristensen består staben vår av 4 dyktige legesekretærer med lang erfaring og god kompetanse i pasientbehandling.
I tillegg til våre fire fastleger har vi også en fast vikar – allmennlege Jeanette Hjelle Østenstad som bistår alle legene ved senteret.
Vi har ansatt turnuskandidat på legesenteret. Turnuskandidatene er ferdig utdannede leger som har siste halvåret av obligatorisk arbeidspraksis i primærhelsetjenesten. Turnuskandidatene veiledes av en av fastlegene. Turnus kandidat 1/9-20 til 28/2-21 er Aurora Selvik
Vi har også enkelte dager veiledning av legestudenter. Det er dr Astrid Jelstad som har legestudenter i veiledning.