Nyheter Arkiv

Vaksine mot Covid-19 “koronavaksine”
Vi kommer til å tilby vaksine til  personer som har fastlege hos oss i følgende grupper og i denne rekkefølgen:
1. Personer 85 år og eldre
2. Personer i alder 75-84
3. Personer i alder 18-64 med spesiell risiko pga kronisk sykdom.  De med størst risiko kalles inn først.
Personer i aldersgruppen 65 til 74 år vil få sin vaksine fra Asker kommune i lokaler kommunen skal bruke for å vaksinere mange hver uke. Denne gruppen vil få informasjon fra kommunen om tid og sted. Denne aldersgruppen prioriteres etter de som har alder 75 år og eldre.
Alle gruppene vi skal vaksinere her hos oss vil bli kontaktet av oss når vi får vaksiner fra Asker kommune for å avtale tid for vaksinering. Vaksinasjonen vil foregå utover vinteren og våren. Hvilket tempo vi får på dette er foreløpig vanskelig å vite. Det er heller ikke sikkert alle vil få tilbud som samme vaksine. De to typene som foreløpig er godkjent for bruk er PfizerBioNTech sin vaksine og Moderna sin vaksine. Begge skal settes som to doser med 3 uker (Pfizer) eller 4 uker (Moderna) mellomrom. Det kan også hende vi får AstraZeneca sin vaksiner utover våren. Den settes som 2 doser med 4 ukers mellomrom.
For offentlig informasjon om vaksinering kan dere lese her  https://www.fhi.no/sv/vaksine/koronavaksinasjonsprogrammet/
Influensavaksine 2020

VI har fortsatt tilgjengelig influensavaksine. Vi gjennomfører vaksinasjon med timebestilling i år. Ikke drop in. Send oss SMS eller ta kontakt på telefon.

Koronavirus – Covid-19
Hvis du har sykdom og lurer på om du kan ha koronavirus – IKKE KOM PÅ LEGEKONTORET – RING FØRST
Det er mange som nå er bekymret og har spørsmål om hvordan de skal forholde seg.  For all oppdatert informasjon om ulike tiltak, reiseråd osv se infosiden til folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
Du kan også se på informasjonssidene til din kommune. Der ligger nyttig informasjon om covid-19.

Vi kan ha videokonsultasjon for alle ting som trenger å ordnes inkludert sykmelding.

Ny tjeneste fra 2019 – videokonsultasjon

Vi har i 2019 startet opp med videokonsultasjoner. Hvis du har en problemstilling som kan la seg løse gjennom videosamtale så kan det avtales. Ta kontakt med legekontoret så sender vi lenke til en slik samtale. Vi kan også ha samarbeidsmøter med hjemmesykepleie og sosialhelsetjeneste i hjelpen til våre pasienter. Rent praktisk så sender vi en lenke til den vi skal ha samtale med en direkte til smarttelefon eller på mail. Ved å trykke på lenken opprettes en samtale. Samtalene er kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Egenandelen for videokonsultasjon er 257 kr for konsultasjon med spesialist i allmennmedisin og 160 kr for lege uten spesialistgodkjenning. Faktura med fakturagebyr sendes ut i etterkant. Frikort gjelder som ved vanlig konsultasjon på legekontoret.
Link til videokonsultasjoner: https://trekanten.confrere.com/

 

Influensasesong – januar 2017

For tiden er det mange som har influensa. Det er to typer dette året. Type A og type B. Type A inngikk i årets vaksine, men ikke type B som har kommet. Mange kan allikevel ha en viss beskyttelse også mot den type B som nå går. Det er også mange andre virusinfeksjoner som rammer luftveiene i omløp. Det typiske symptombildet ved influensa er vondt i muskler og ledd, hodepine, feber 38-40 og betydelig slapphet.

Husk god håndhygiene i influensasesong og host inn i albuen slik at du ikke sprer smitte via hendene.

slide1

Nytt 2013
Vi er glade for å ha startet med online-timebestilling samt ePortal for bestilling av faste medisiner og enkle spørsmål

Det var oppstart for eResept i november 2012. Dette fungerer nå godt.

Fra januar har det vært nye regler vedrørende førerkort. Alle over 75 år må gjennom en helsevurdering.
Man må oppsøke Statens Vegvesen for utstedelse av fornyet førerkort i etterkant. Ordningen med “Rosa lapp” er avsluttet,
men de som har “Rosa lapp” utstedt før januar 2013 kan bruke denne inntil den utløper