Nyheter

For nyheter om daglig drift, feil på telefonlinjer eller andre driftsnyheter henviser vi til våre facebooksider. Klikk på det lille facebook-symbolet oppe til høyre på denne siden eller bruk lenken her
https://www.facebook.com/trekantenlegesenter

Sommerlukking uke 29 og 30
(mandag 19.7 til fredag 30.7)
Vi har stengt to uker på sommeren som vi pleier. I disse to ukene er Asker legesenter vikarer for oss for ting som trenger å bli løst raskt. Det er ikke meningen at de skal ta rutinekontroller eller ting som kan vente til vi åpner igjen mandag 2. august.
Vikarkontor
Asker legesenter tlf 66 78 66 40

Adr: Torvveien 12 (Ved politiet)
Legenes ferie:
Dr Jelstad uke 26,27,28,29,30
Dr Dolva uke   26,27,29,30,31
Dr Kristensen uke 29,30,31,32,33
Dr Østenstad uke 28,29,30,32,33

Koronavirus – Covid-19
Hvis du har sykdom og lurer på om du kan ha koronavirus – IKKE KOM PÅ LEGEKONTORET – RING FØRST
Det er mange som nå er bekymret og har spørsmål om hvordan de skal forholde seg.  For all oppdatert informasjon om ulike tiltak, reiseråd osv se infosiden til folkehelseinstituttet https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
Du kan også se på informasjonssidene til din kommune. Der ligger nyttig informasjon om covid-19.

Vi kan ha videokonsultasjon for alle ting som trenger å ordnes inkludert sykmelding.

Ny tjeneste fra 2019 – videokonsultasjon

Vi har i 2019 startet opp med videokonsultasjoner. Hvis du har en problemstilling som kan la seg løse gjennom videosamtale så kan det avtales. Ta kontakt med legekontoret så sender vi lenke til en slik samtale. Vi kan også ha samarbeidsmøter med hjemmesykepleie og sosialhelsetjeneste i hjelpen til våre pasienter. Rent praktisk så sender vi en lenke til den vi skal ha samtale med en direkte til smarttelefon eller på mail. Ved å trykke på lenken opprettes en samtale. Samtalene er kryptert på høyeste sikkerhetsnivå. Egenandelen for videokonsultasjon er 257 kr for konsultasjon med spesialist i allmennmedisin og 160 kr for lege uten spesialistgodkjenning. Faktura med fakturagebyr sendes ut i etterkant. Frikort gjelder som ved vanlig konsultasjon på legekontoret.
Link til videokonsultasjoner: https://trekanten.confrere.com/

 

shutterstock_69211996