Om oss

Trekanten legesenter ble etablert i 1999. Vi ble en del av fastlegeordningen når denne startet i mai 2001.
Vi er 4 fastleger som driver hver sin praksis i et kontorfellesskap. Vi samarbeider i stor grad om pasientbehandling og deler journalsystem. Vi ser på oss som et allmennmedisinsk senter med felles ansvar for å til by våre pasienter legehjelp.
Helt fra oppstarten vært turnuslege tilknyttet senteret. De har ansettelse i Asker kommune, men har de fleste arbeidsdager og all veiledning hos oss.
Vi har en stabil stab av dyktige helsesekretærer som er en helt essensiell del av driften ved legekontoret.
Helsesekretærene står for drift av laboratorium, assisterer legene ved ulike prosedyrer og administrerer den daglige pasienthåndtering.