Generell informasjon

Kontoret har åpent for timebestilte konsultasjoner og øyeblikkelig hjelp alle hverdager.
Ved akutte livstruende tilstander eller andre situasjoner med behov for akutt nødhjelp – ring 113.
For andre henvendelser har kontoret telefontid alle hverdager fra 08.00 – 11.30 og 12.30 – 14.30.
Vi oppfordrer deg til å benytte vår online timebestilling ved å trykke på lenken til dette på forsiden.

Drop in timer (5 min konsultasjoner):
Dette er korte konsultasjoner hos egen fastlege for allerede kjente problemstillinger der det trengs en attest, henvisning, forlenget sykmelding eller liknende. Disse timene egner seg ikke til nye problemstillinger eller lengre undersøkelser eller bruk av laboratorietjenester osv. Timene settes opp ved å ringe legekontoret eller at det er avtalt med resepsjonen samme dag.
Dr Jelstad, Dr Vangen og Dr Dolva har drop-in på morgenen fra kl 09.00 de dagene de er på kontoret.
Dr Kristensen og Dr Vangen har drop-in fra kl 15.00 de dagene de er på kontoret (14.30 fredager)

Videokonsultasjoner og telefonkonsultasjoner
Vi har moderne oppsett for videokonsultasjoner. Dette avtales med oss i forkant. Vi bruker løsningen Confrere som tilfredsstiller sikkerhetskravene for kryptert videosamtale. Det betales vanlig konsultasjonstakst for videokonsultasjoner. Vi kan også gjennomføre konsultasjon på telefon som før. Det betales vanlig konsultasjonstakst også for telefonkonsultasjoner.

_______________________________________________________________
Trekanten legesenter er en fullverdig allmennpraksis med 4 spesialister i allmenn medisin.
Våre tjenester omfatter allmennmedisinsk utredning og behandling innen alle medisinske grener.
Vi har EKG, 24 timers blodtrykksapparat, stort laboratorium med mange egne analyser,
vi sender blodprøver videre til alle sykehus og laboratorier i Norge.
Vi utfører fjerning av føflekker og småkirurgi, skadebehandling, svangerskapskontroll og
gynekologiske undersøkelser med kreftprøvetaking.

Vi koordinerer utredninger og henviser deg til 2. linjetjenesten (sykehus eller privatpraktiserende spesialist) etter behov.