top of page

Vårt kontor

Trekanten legesenter, Asker

 

Kontoret ble startet i 1999. Det ble opprettet i samarbeide med Asker kommune og kontoret har vært en viktig samarbeidspartner for kommunen i mange allmenmedisinske oppgaver i mange år. Kontoret har i alle år hatt utdanning av turnusleger (nå LIS1-leger). Det har derfor vært 4 fastlege og en turnuslege ved kontoret fra starten. Etterhvert som antall oppgaver i allmennpraksis har økt så har det også blitt behov for en fast vikar ved senteret. Dette for å dekke oppgaver for fastlegene ved ulike fravær. Vi har derfor over flere år hatt 4 fastleger, 1 turnuslege og 1 vikarlege ved senteret. 
Fra 1. mars 2023 ble senteret utvidet med en fastlege slik at vi er 5 fastleger.

Stillingen som vikarlege har fungert som en god rekrutteringsstilling for allmenpraksis. Fastlege Guro Nymann Vangen og Fastlege Jeanette Hjelle Østenstad startet begge som vikarer i perioder hos oss. 

Vi har helsesekretærer som medarbeidere. Disse er utdannet ved ulike utdanningsinstitusjoner og de er autoriserte helsesekretærer. Deres utdannelse gir kompetanse innen medisinske behandlinger og prosedyrer som sårstell, vaksinering, blodprøver og laboratorieundersøkelser. Taking av EKG, spirometri og blodtrykksmålinger. Det er også kompetanse innen oppfølging av personer med diabetes og livsstilsykdommer. 

Våre leger
Guro Vangen_edited.jpg
Guro Nymann Vangen

Spesialist i allmennmedisin

Dr Vangen startet som turnuslege på Trekanten legesenter i 2013, fortsatte som fast vikar og ble fast partner ved senteret fra 2018. Spesialist i allmennmedisin fra 2022 etter 1 års sideutdanning ved kreftavdeling på OUS. Hun har bred kompetanse og erfaring og har siden 2013 også jobbet Asker og Bærum legevakt. 

Øyvind Kristensen.jpg
Øyvind Kristensen

Spesialist i allmennmedisin

Dr Kristensen har jobbet ved legesenteret siden 2001. Han har bred kompetanse og erfaring. Jobbet som kirurg og ortoped i et par år før han startet ved Trekanten legesenter. 

Cecilie Ylvisåker Wexels

Allmennlege

Startet ved legesenteret i september 2023. Fastlege fra 1. januar 2024.

Har tidligere jobbet som fastlegevikar fra 2019 og har ellers erfaring fra sykehjem og fra Asker DPS døgn, avdeling Sikta. . 

Dolva portrett_edited.jpg
Astri Dolva

Spesialist i allmennmedisin

Dr Dolva har jobbet ved legesenteret siden oppstarten i 1999. Hun har bred kompetanse og erfaring. Har jobbet innen psykiatrien ved Blakstad og Asker DPS. 

Jeanette H Østenstad.jpg
Jeanette Hjelle Østenstad

Allmennlege

Fastlege fra 1.mars 2023

Dr Østenstad har vært turnuslege ved Trekanten legesenter. Har deretter vært fast vikar for de fire fastlegene i flere år. Er under spesialisering i allmennmedisin og har hatt sykehustjeneste ved Asker DPS.

Astrid Jelstad_edited.jpg
Astrid Jelstad

Dr Jelstad sluttet 31.12. 2023

Spesialist i allmennmedisin

Dr Jelstad har jobbet ved legesenteret siden oppstarten i 1999. 

Nyheter:

 

I

 

bottom of page